ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เมเจอร์เทคนิคอน จำกัด

       ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงจึงสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง แม่นยำ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

      บริษัท เมเจอร์ เทคนิคอน จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรเครื่องจักรอัตโนมัติ และออกแบบพัฒนาระบบเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turn Key project ที่พร้อมมอบการบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ-ผลิตเครื่องจักรพัฒนาระบบเครื่องจักรในระบบการผลิต โดยได้นำวิทยาการความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการผลิตอันทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและควบคุมการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในสายงานมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยเครื่องมือและโปรแกรมการออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม SOLIDWORKS,CATIA, SOLID EDGE, SIEMENS NX ซึ่งสามารถออกแบบเครื่องจักรตลอดจนพัฒนาระบบกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

Visitors: 14,199
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@14.0597357,100.6944056,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d810cbeef1c17:0xb54d5ac686de7054!8m2!3d14.0597305!4d100.6965943?hl=th&hl=th